aktualności

Zarządzanie nieruchomościami? Cechy dobrego biura

Dobre biuro powinno posiadać bogate doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, które są zlokalizowane zarówno w kraju, jak i za granicą. Winno współpracować z najlepszymi fachowcami, by zapewnić klientom najlepszą obsługę. Ich zadanie to także sprawne zarządzanie i pomaganie swoim klientom.

 

Licencja na zarządzanie nieruchomościami – potrzebna?

Sprawnym zarządzaniem nieruchomością powinna zająć się osoba profesjonalna. Do 2013 roku trzeba było zrobić licencję. Jednak od 1 stycznia 2014 weszła w życie „ustawa deregulacyjna”. Zgodnie z tą ustawą zarządca nie musi posiadać licencji ani
wykształcenia wyższego. Dzisiejszy zarządca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

Na czym polega zarządzanie administrowanie nieruchomościami?

Zarządzenie nieruchomością przez zarządcę polega na wskazaniu lub podjęciu odpowiednich decyzji strategicznych, które dotyczą nieruchomości. Zajmuje się on także w wielu przypadkach administrowaniem, czyli wykonaniem określonych czynności dotyczących obsługi nieruchomości oraz utrzymania jej w odpowiednim stanie.

 

Co warto wiedzieć o dobrym biurze zarządzającym nieruchomościami?

Jeżeli chodzi o dobre biuro zarządzające nieruchomościami W Bachorzewie, warto się zorientować czy jest to wspólnota mała czy duża. Mała wspólnota to taka, która zarządza siedmioma lokalami. Duża natomiast ma ich pod sobą więcej niż siedem.
Rozróżnianie takie jest bardzo ważne, bo wspólnoty te w znaczący sposób różnią się w sposobie podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem nieruchomością.

 

Poszukiwany zarządca nieruchomości!

Kandydat na zarządcę nieruchomością powinien spełnić kilka kryteriów, na przykład mieć rozwinięte umiejętności interpersonalne. Powinna to być także osoba komunikatywna i odporna na stres, a także samodzielna i sumienna. Ważne także, by kandydat był osobą kreatywną i potrafił umiejętnie rozstrzygać spory. A co u nas jest atutem?

 

Kto to jest licencjonowany zarządca nieruchomości?

Od 2013 roku zarządca nie musi posiadać licencji zawodowej zarządcy nieruchomości. Jednak osoba, która takie uprawnienia posiada, będzie miała większe szanse na zdobycie stanowiska. Licencjonowany zarządca jest bardziej ceniony ze względu na swoje kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem.

 

Co to jest plan zarządzania nieruchomością?

Licencjonowany zarządca nieruchomości jest uprawniony do sporządzenia planu zarządzania nieruchomością. Plan ten jest opracowaniem specjalistycznym tworzonym w celu analizy aktualnego stanu budynku, planowania realizacji założeń, które zostały postawione przez właściciela nieruchomości oraz planowania uzasadnionego inwestowania w nieruchomość.

 

Plan zarządzania nieruchomością – jaka cena?

Sporządzenie planu zarządzania nieruchomością jest zadaniem bardzo pracochłonnym i trudnym. Zarządcy chcą być konkurencyjni i najczęściej jest tak, że walczą o klienta ceną. Nie ma dwóch takich samych budynków, więc nie łatwo jest porównać efekty różnych wariantów zarządzania. Często właściciel nie zdaje sobie sprawy z tego, że może istnieć inny sposób zarządzania niż obecny. Nasza praca wymaga szczegółowej analizy problemu.

 

Plan zarządzania nieruchomością – sprawdź przykład

Przykładowy plan zarządzania nieruchomością (Annapol) powinien zawierać:

 • Stronę tytułową, która winna zawierać odpowiednie informację, m.in.
  nazwę i adres nieruchomości, czy dane właściciela.
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Podstawowe informacje o nieruchomości, takie jak np. dane właścicieli, lokalizację budynków i budowli.
 • Analizę rynku nieruchomości
 • Bieżącą analizę finansową
 • Analizę strategiczną
 • Ocenę wariantów
 • Plan realizacji wskazanego wariantu
 • Podsumowanie planu
 • Załączniki

Dowiedz się, jak może wyglądać plan naszej współpracy.

 

Szukam zarządcy nieruchomości – na co zwrócić uwagę?

Najlepiej, aby kandydat na zarządcę posiadał licencję, choć nie jest to teraz wymóg konieczny. Ale kandydat taki będzie uprawniony do sporządzania planów zarządzania nieruchomością. Powinien to być także człowiek, który posiada interdyscyplinarną wiedzę, gdyż w tym zawodzie łączy się powinność prawnika, mediatora, czy inżyniera budownictwa. Winna to być osoba otwarta i komunikatywna, rzetelna i sumienna oraz kreatywna. Co jest naszym atutem?

 

Na czym polega odpowiedzialność zarządcy nieruchomości?

Zarządca nieruchomości powinien przede wszystkim reprezentować wspólnotę mieszkaniową na zewnątrz. Ma także szereg innych obowiązków, do których należą m.in. prowadzenie oraz archiwizacja szczegółowej dokumentacji wspólnoty. To dokumentacja związana ze stanem technicznym budynku oraz jego eksploatacją, a także winien się zajmować stroną finansową. Czy czymś jeszcze?

 

OC zarządcy nieruchomości – konieczne?

Zarządca aby móc wykonywać swój zawód musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek ubezpieczenia powstaje dzień przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością. Ubezpieczenie OC m.in. zmniejsza ryzyko prowadzonej działalności zarządcy. Sprawdź na co jeszcze powinieneś zwrócić uwagę?

 

Zmiana zarządcy nieruchomości – jak to zrobić?

Jeśli zarządca nie spełnia oczekiwań wobec niego postawionych, można go odwołać ze stanowiska i zmienić na nową odpowiedzialną osobę. Procedura nie jest skomplikowana. Najpierw należy zwołać walne zgromadzenie członków wspólnoty. Wystarczy tu wniosek właścicieli, którzy posiadają jedną dziesiątą udziałów we wspólnej nieruchomości. Trzeba uzyskać ich poparcie. Członkowie wspólnoty zadecydują o dalszym losie zarządcy poprzez głosowanie. Pomożemy Ci w formalnościach.

 

Licencja zarządcy nieruchomości – konieczna?

Każdy szanujący się zarządca nieruchomości powinien posiadać licencję. Aby ją uzyskać powinien spełniać następujące kryteria: posiadać co najmniej średnie wykształcenie, mieć ukończony zawodowy kurs licencyjny na zarządcę nieruchomości autoryzowany przez F PPRN. Na koniec taka osoba musi zdać egzamin z pozytywnym wynikiem. Zapoznaj się ze szczegółami podczas rozmowy z naszym biurem.

 

Poszukiwany zarządca nieruchomości – koszt przedsięwzięcia

Jeśli poszukujemy zarządcę nieruchomości, to musimy wiedzieć, że wynagrodzenie zarządcy zawiera się w przedziale od 4200 brutto do 8000 brutto. Wysokość jego dochodu zależy również od województwa. Najwyższe zarobki posiadają zarządcy zatrudniani w województwie: mazowieckim, wielkopolskim, czy zachodniopomorskim.

 

Poszukiwany zarządca nieruchomości – wycena. Jak się przygotować?

Znalezienie właściwej osoby na stanowisko zarządcy nie będzie proste.
Zarobki oscylują w granicach 4200-8000 zł, ale są zależne od wielu czynników. Należą do nich m.in. staż pracy jaki posiada kandydat na zarządcę czy posiadane doświadczenie. Im większe doświadczenie kandydat będzie posiadał, tym będzie więcej wart.

 

Zarząd nieruchomością wspólną – co to jest?

Zarząd nieruchomością wspólną w Jarocinie zajmuje się zarządzaniem nieruchomością stanowiącą własność właścicieli lokali. Zarządzanie może być sprawowane przez zarząd wybrany przez właścicieli lokali, jeżeli wspólnota liczy ponad siedem lokali. Jeżeli jest mniejsza, zarząd stanowią wszyscy właściciele. Chcesz więcej?

 

Umowa zarządzanie nieruchomością wspólną – co trzeba wiedzieć?

Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej, inna forma jest niedopuszczalna. Wymogi co do jej elementów oraz sposobu zapisu reguluje Kodeks Cywilny i Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Zarządca musi także posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

Pełnomocnictwo zarządzania nieruchomością – co to jest, jak wypełnić?

Aby podejmować czynności prawne, nie trzeba robić tego osobiście, lecz można powierzyć to zadanie pełnomocnikowi. Artykuł 98 KC mówi, że pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Występuje jeszcze pełnomocnictwo rodzajowe i szczególne. Na piśmie dotyczącym pełnomocnictwa, powinny się znaleźć dane osoby, która je składa i osoby, której udziela się pełnomocnictwo oraz zakres czynności, do których ją upoważnia, na przykład reprezentowanie na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi?

W zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, takimi jak: biura, magazyny, lokale przemysłowe i handlowe, oprócz pomocy w organizacji recepcji czy utrzymania czystości, ważne jest także zarządzanie finansami.
To odpowiednia strategia finansowa, która obejmuje m.in. minimalizację kosztów eksploatacji, a także uzyskiwanie dodatkowych przychodów.

 

Jakie ma zadania zarządca nieruchomości komercyjnych?

Zadaniem zarządcy nieruchomościami komercyjnymi jest m.in. :

 • kompleksowe administrowanie przydzielonymi lokalami komercyjnymi oraz
 • koordynowanie kontrahentów i wszystkich podmiotów współpracujących,
 • nadzór nad technicznym stanem budynków.
 • Będzie on także odpowiedzialny za przygotowanie budżetów oraz ich realizację.

 

Obsługa najmu nieruchomości – jaka cena?

Nieruchomości można także wynajmować. Istnieją firmy, które zajmują się opieką nad mieszkaniem do wynajęcia. Powinna zajmować się tym firma, która posiada doświadczenie w tym kierunku oraz dobrą znajomość przepisów prawnych. Cena takiej usługi jest zależna od warunków i może wynosić np. 9% z wynajmu.

 

Obsługa najmu oferty – na co zwrócić uwagę?

Gdy wynajmuje się mieszkanie, najpierw powinno się spisać umowę z najemcami. Nie jest to prosta sprawa, bo sami nie mamy możliwości weryfikacji najemców. Warto zatem zorientować się, czy firma oferująca najem posiada narzędzie do weryfikacji najemców. Pozwoli to wyeliminować potencjalnych oszustów i dłużników. Unikaj niefachowych firm. Zapraszamy do kontaktu.

 

Na czym polega obsługa wynajmu mieszkań?

Do zadań firm zajmujących się obsługą wynajmu mieszkań należy zarządzenie ich wynajmem, a co za tym idzie opieką nad tymi lokalami. Czuwają nad skutecznym i szybkim wynajmem, monitorują płatności, wykonują przelewy do wspólnoty i do dostawców mediów, a także rozwiązują na bieżąco pojawiające się problemy. W naszej firmie specjaliści powiedzą Ci, jak to wygląda. Zapraszamy!

 

Obsługa wynajmu mieszkań – najlepsza oferta. Na co zwrócić uwagę?

Należy zwrócić uwagę czy firma zajmująca się obsługą wynajmu mieszkań będzie zajmowała się wykonywaniem przelewów do wspólnoty czy dostawców mediów, takich jak prąd czy gaz. Ważne jest też sprawdzenie najemcy w rejestrze dłużników, czy spisanie bezpiecznej umowy najmu. Dowiesz się więcej u specjalistów.

 

Obsługa wynajmu mieszkań – jaki to koszt?

Jeżeli mieszkanie jest wynajęte to wynagrodzenie firmy zajmującej się jego obsługą wynosi w granicach od 9-11 % miesięcznego przychodu z wynajmu. Natomiast w przypadku, gdy mieszkanie jest niewynajęte klient może opłacać pojedyncze interwencje w kwocie około 50 złotych lub może zdecydować się na abonament miesięczny w kwocie około 150 złotych za wszystkie usługi. Chcesz szczegółów?

 

Obsługa wynajmu mieszkań wycena – ile mnie to wyniesie?

Aby prawidłowo wycenić obsługę wynajmu mieszkań w Annapolu należy najpierw zrobić rozeznanie na rynku. Można popytać swoich znajomych lub poszukać informacji w sieci. Zwykle cena za obsługę wynajmu mieszkania mieści się w granicach 9-11% z miesięcznego wynajmu. Firmy oferują również abonamenty na usługi.

 

Obsługa wynajmu mieszkań zlecę – jak się przygotować?

Zlecając obsługę wynajmu mieszkania w miejscowości Siedlemin, należy rozejrzeć się za odpowiednią firmą, która się tym zajmie. A gdy już taką znajdziemy, warto poczytać opinie w sieci, czy popytać znajomych. Należy także zwrócić uwagę na umowę, którą zawieramy z firmą, by były w niej zawarte wszystkie interesujące nas usługi. Ważnym elementem będzie także cena.

 

Jak wygląda obsługa najmu krótkoterminowego?

Wynajem krótkoterminowy mieszkań i apartamentów (Roszków) jest coraz bardziej
popularny w Polsce. Dotyczy zwykle lokali w większych miastach turystycznych. Z reguły mają lepsze położenie niż hotele, a przy pobycie na kilka dni mogą się okazać bardziej korzystne finansowo.

 

Obsługa najmu krótkoterminowego – jaka cena?

Jeżeli chce się mieć działalność z krótkoterminowego wynajmu mieszkań, warto zaczynać od co najmniej czterech. Posiadanie jednego mieszkania się nie opłaca, bo musimy mieć osobę, która będzie się zajmowała lokalem oraz jego wynajęciem. Krótkoterminowy najem Witaszczyczki polega na naliczeniu dziennej stawki. Stawka przeciętna dla większych miast w Polsce wynosi około 300 złotych. Chcesz wiedzieć więcej?

 

Obsługa najmu krótkoterminowego – jakie koszty?

Wynajem krótkoterminowy Bachorzew staje się kuszący dla coraz większej grupy
inwestorów. Przede wszystkim liczą oni na wyższe zwroty poniesionej
inwestycji. W rzeczywistości jednak ten rodzaj wynajmu jest związany z
większym ryzykiem oraz wyższymi kosztami obsługi. Czasami jednak jest on opłacalny. Zadzwoń do nas – dowiesz się wszystkiego.

 

Obsługa najmu krótkoterminowego handlowa – o co chodzi?

Wynajęcie mieszkania pod noclegi krótkoterminowe w Jarocinie może przynieść duże lepsze dochody niż wynajmowanie na długie okresy. Jednak wynajmujący musi się bardziej zaangażować i nie ma gwarancji stałych wpływów. Krótkoterminowy wynajem jest najbardziej rentowny w miejscowościach odwiedzanych przez dużą liczbę turystów.

 

Zostać zarządcą nieruchomości – czy to trudne?

Bycie zarządcą nie należy do łatwych zawodów. Wiąże się on z między
innymi dużą odpowiedzialnością za nieruchomości, którymi zarządza.
Ważny jest także kontakt z mieszkańcami, dlatego zarządca powinien być osobą komunikatywną i umiejącą radzić sobie w sytuacjach stresowych.