Podstawa prawna w zarządzaniu nieruchomościami – Środa Wlkp

Większość zawodów związanych z rynkiem nieruchomości wywodzi się z ustawy o gospodarce nieruchomościami, określającej szereg podstawowych reguł prowadzenia działalności zawodowej w tym zakresie. Dotyczy to nie tylko zarządców nieruchomości, ale również pośredników czy rzeczoznawców. Zawody te określane są mianem regulowanych. Oznacza to, że do ich wykonywania niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień i kwalifikacji. Dlatego jedynie sprawdzony zarządca nieruchomości jest w stanie zapewnić profesjonalną i bezproblemową obsługę.

 

Licencja zarządcy nieruchomości

Obecnie obowiązuje tzw. ustawa deregulacyjna, dzięki której wykonywanie zarządzania nieruchomości oprócz kwestii związanych z rejestracją działalności gospodarczej, wymaga od firmy wyłącznie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dawniej obowiązywała odpowiednia licencja, do uzyskania której konieczne było posiadanie wyższego wykształcenia, dyplomu ukończenia studiów w zakresie zarządzania nieruchomości, wykształcenia z zakresu gospodarki nieruchomościami lub odbycie odpowiednio udokumentowanej praktyki. Obowiązywał wcześniej jeszcze państwowy egzamin, jednak również on został zniesiony.

 

Prawne obowiązki zarządcy

Prawym obowiązkiem zarządcy jest podejmowanie w określonych celach konkretnych decyzji oraz dokonywanie wszystkich wymaganych czynności. Mają one na celu. m.in. zapewnienie odpowiedniej gospodarki finansowo-ekonomicznej nieruchomości, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa jej użytkowania oraz właściwej eksploatacji. Zarządca nieruchomości zapewnia również właściwą gospodarkę energetyczną, zajmuje się bieżącą administracją, utrzymuje nieruchomość w odpowiednim stanie oraz odpowiada za uzasadnione wskaźnikami ekonomicznymi inwestowanie w nią.

 

Zarządca czy administrator?

Wszystkie wspólnoty mieszkaniowe powinny tworzyć własne zarządy, które posiadają określone obowiązki. Jednak za sprawą odpowiednich przepisów prawnych, każdy zarząd ma prawo do scedowania ich na osobę trzecią. Może to być wyspecjalizowana firma, która oferuje kompleksową obsługę nieruchomości. Wiele z nich zajmuje się jednak wyłącznie administracją, która wymaga innych kompetencji oraz obejmuje inny zakres obowiązków. W przypadku usług, którymi zajmuje się zarządca nieruchomości Środa Wlkp może się poszczycić dostępem do profesjonalnej firmy jasno określającej zasady współpracy. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, jak i użytkowych.

 

Różnice między zarządcą, a administratorem w Środzie Wlkp

Podstawowa różnica oddzielająca zarządców nieruchomości od administratorów odnosi się już do samego polskiego prawodawstwa, w którym pojęcie administrowania występuje jedynie incydentalnie. Administrator świadczy wyłącznie podstawowe czynności dotyczące opieki nad nieruchomością. Dotyczy to m.in.

  • sprzątania w obrębie jej i części wspólnych
  • pobierania od lokatorów opłat czynszowych
  • monitorowania awarii
  • prowadzenia korespondencji

Tymczasem wyspecjalizowana firma zarządzająca jest w stanie spełnić znacznie szerszy zakres obowiązków. Dlatego w dziedzinie usług, które świadczy zarządca nieruchomości – Środa Wlkp oferuje najlepsze rozwiązanie dla właścicieli wymagających kompleksowej obsługi.

 

Nasze usługi znajdziesz na http://harmonianieruchomosci.pl